Võistlused

Võistlused Noor Meister, EuroSkills ja WorldSkills

Kutsemeistrivõistlused on parim viis tutvustada ja populariseerida kutseõppe erialasid ja anda noortele võimalus oma meisterlikkuse näitamiseks. Üleriigilisi kutsemeistrivõistlusi on korraldatud alates 2006. aastast.

Suur osa võistlustest toimub iga-aastasel oskuste festivalil „Noor meister“, lisaks toimub mitmeid üksikvõistlusi. Võistlusülesannete lahendamisel on oluline kiirus, täpsus ning omandatud teoreetilised ja praktilised teadmised. Võitjad pärjatakse Noore Meistri tiitliga.

Igal aastal valitakse välja parimad, kes saavad võimaluse osaleda rahvusvahelistel võistlustel EuroSkills ja WorldSkills, kus oskused pannakse proovile võistlustules kutsemeistritega üle maailma. Rahvusvaheliste kutsemeistrivõistluste eesmärk on tutvustada erinevaid kutsealasid, väärtustada kutseharidust ja tõsta selle kvaliteeti globaalselt.

Võistlused annavad hea võimaluse võrrelda Eesti noorte meistrite taset teiste riikidega. Samuti saab ülevaate eri riikide kutsestandarditest ja nõuetest kutsekvalifikatsioonile. Võistlused võivad olla nii individuaalsed kui ka meeskondlikud. Žüriides osalevad ekspertidena ka meie kutseõpetajad ja ettevõtjad, kes saavad kasutada väärt kogemust Eesti kutsehariduse edendamisel. WorldSkills ja EuroSkills toimuvad kordamööda üle aasta.

Täpsema info kohalikest võistlustest leiad kutsemeistrivõistluste koondjuhendist.

Harno korraldab kutsemeistrivõistlusi Euroopa Sotsiaalfondi, Eesti riigi ja sponsoreerivate ettevõtete-organisatsioonide toel.

Noormeister_Erlend Štaub

Noor Meister

Euroskills võistlus-eesti esindaja

WorldSkills

EuroSkills